Asigurarea la un click distanta
Str. Energiei, Nr.32- Bacau

PROCEDURA EVENIMENT

PROCEDURA DE DESCHIDERE A CAZULUI DE ASISTENŢĂ RUTIERĂ ŞI A DOSARULUI DE DESPĂGUBIRE


1. În cazul producerii unui eveniment de asistenţă rutieră si anume defecţiune tehnică, accident sau coliziune, deţinătorul poliţei trebuie să apeleze telefonic Centrala de Urgenţă 24/7 în cel mai scurt timp posibil, pentru fiecare caz de urgenţă care apare. AWP P&C S.A. va deschide cazul, va organiza şi va plăti serviciile de asistenţă rutieră conform condiţiilor stipulate în prezenta poliţă.
2. Indiferent de momentul producerii unui caz de asistenţă rutieră, deţinătorul poliţei este obligat să:
1. Întreprindă toate măsurile rezonabile pentru a limita dauna survenită şi pentru a evita costurile suplimentare care nu sunt acoperite;
2. Notifice direct asigurătorul despre evenimentul survenit şi să urmeze instrucţiunile acestuia;
3. Descrie evenimentul şi paguba creată în mod real şi corect.
Deţinătorul poliţei trebuie să ofere orice fel de informaţie relevantă şi să furnizeze documentele cerute în original.
4. Descrie cu precizie circumstanţele şi daunele care au fost create în urma unui act criminal şi prejudiciul survenit şi să furnizeze o copie certificată a raportului de daună.
5. Furnizeze companiei de asigurare anumite documente în original cum ar fi Raportul Poliţiei, factura de achiziţie a autovehiculului, alte facturi.
3. În situaţia în care beneficiarul poliţei îşi organizează singur serviciile de asistenţă rutieră şi plăteşte costul aferent din fondurile proprii iar ulterior deschide cazul de asistenţă rutieră în urma apelului telefonic de urgenţă, AWP P&C S.A. îşi rezervă dreptul de a refuza plata serviciilor prestate în baza condiţiilor stipulate în poliţă.

Lasă un răspuns