Asigurarea la un click distanta
Str. Energiei, Nr.32- Bacau

CMR

Asigurarea de răspundere a transportatorului pentru mărfurile transportate cu vehicule rutiere
C M R

CUI SE ADRESEAZA CMR-ul? 

Se adreseaza persoanelor juridice. Conform legii, pentru încheierea asigurării asiguratul trebuie sa detina licenta de transport.

CE ESTE  CMR-ul  ?

CMR-ul se refera la contractul de transport international de marfuri pe sosele si se aplica oricarui
contract de transport de marfuri pe sosele, contract cu titlu oneros cu vehicule, cand locul primirii si locul prevazut pentru eliberarea marfii sunt situate in 2 tari diferite, dintre care cel putin una este tara contractanta, independent de domiciliul si de nationalitatea participantilor la contract.

Care este diferenta dintre CMR International si CMR Intern ?

CMR INTERNATIONAL

– locul primirii marfii si locul prevazut pentru eliberarea marfurilor sunt
situate in doua tari diferite, dintre care cel putin una este tara semnatara
a Conventiei CMR;
– asigurarea este valabila pe teritoriul Romaniei si pe teritoriul unui stat
strain (cu indeplinirea conditiei de mai sus);
-daca vehiculul încărcat cu marfa este transportat o parte a parcursului pe
mare, cale ferata, cale navigabila interioara, sau aeriana in executarea unui
transport unitar fara descarcarea marfii din vehicul, acoperirea valideaza
pentru intreg transportul mixt.

CMR Intern

Caracteristici :
– locul primirii marfii si locul prevazut pentru eliberarea marfurilor sunt situate in Romania,

-pe timpul transportului nu este depasita frontiera de stat a Romaniei.

CE RISCURI ACOPERA CMR-ul ?

– daune materiale suferite de bunurile care fac obiectul transportului executat de Asigurat ca urmare a pierderii totale, partiale sau avariere, produse intre momentul primirii marfii si cel al eliberarii acesteia, in
locul si la data mentionate in scrisoarea de transport (CMR);
-daune cauzate de intarzierea in livrare, in limita taxelor de transport, daca cel in drept (prevazut in contract) face dovada ca din aceasta intarziere a rezultat un prejudiciu de care este raspunzator Asiguratul;
– despagubiri,in cadrul limitei de raspundere pentru urmatoarele:
-cheltuieli rezonabile efectuate pentru prevenirea producerii riscului, salvarea sau limitarea daunelor;
– cheltuieli efectuate de catre Asigurat in procesul civil, daca a fost obligat ladesdaunare, decurgand din evenimente asigurate produse in perioada de valabilitate a politei;
– cheltuielile efectuate de catre tertul pagubit in procesul civil, in scopul obligarii Asiguratului la plata unor despagubiri, ca urmare a producerii unor evenimente asigurate, daca Asiguratul a fost obligat prin hotarare
judecatorească definitiva la plata acestora.

CE EXCLUDERI SUNT ?

Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru:
 pretentii de despagubire formulate de Asigurat pentru daune referitoare la bunurile sale, inchiriate sau imprumutate Asiguratului;
 pretentii de despagubire formulate pentru daune produse cu intentie de Asigurat sau produse in timpul sau ca urmare a comiterii unei infractiuni;
 amenzi de orice fel, penalitati, dobanzi precum si cheltuieli de judecata la plata carora ar fi obligat Asiguratul prin hotarare penala, precum si cheltuieli de executare a hotararilor privind plata despagubirilor;
daune cauzate de :
 raspundere profesionala, a administratorilor si a directorilor executivi;
 folosirea de vehicule inadecvate specificului marfurilor transportate;
 fenomene atmosferice, fenomene extreme (tornada, uragan), trasnet, cutremur de pamant, eruptie vulcanica;
 nerespectarea restrictiilor de greutate sau gabarit

 daune la marfurile din vehiculelele tractate (remorci, semiremorci), daca acestea nu erau mentionate in specificatia politei sau daca autovehiculele tragatoare folosite in ansamblu cu acestea nu erau mentionate in specificatia politei, la data producerii evenimentului asigurat

 furtul total sau partial al bunurilor (risc asigurabil prin clauza aditonala

 daune suferite de bunurile perisabile ca urmare a functionarii defectuoase sau insuficiente, defectarii sau opririi instalatiilor frigorifice / echipamentelor care controleaza temperatura cu care sunt dotate vehiculele, cu anumite exceptii
 daune produse containerelor in timpul transportului containerizat de bunuri