Asigurarea la un click distanta
Str. Energiei, Nr.32- Bacau

Pilonul II

PILONUL II este denumirea dată sistemului de pensii administrate privat, cu contribuţii definite, obligatorii pentru persoanele de până în 35 ani şi opţionale pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 35 şi 45 de ani.

 

Alege ACUM sa faci primul pas catre pensia ta privata -APLICA

PILON IIPROGRES

Un sistem de pensii echilibrat va duce la:
• Eliminarea presiunii asupra bugetului asigurărilor sociale, de Stat
• Stimularea creşterii economice prin investirea sumelor acumulate în fondurile de pensii private
• Dezvoltare pieţei de capital. Activele fondurilor de pensii private pot sprijini atât dezvoltarea pieţei de capital cât şi dezvoltarea proiectelor de investiţii lansate de Stat sau mediul privat, prin pârghiile oferite de piaţa de capital.

SCOP

Scopul sistemului fondurilor de pensii administrate privat (obligatorii) este asigurarea unei pensii private, care suplimentează pensia acordată de sistemul public, pe baza colectării şi investirii de către companii private specializate, în interesul participanţilor, a unei părţi din contribuţia individuală de asigurări sociale.

DREPTURI şi AVANTAJE

Contribuţiile la fondurile de pensii private sunt nominale şi, imediat după ce sunt virate în contul salariatului, devin proprietatea acestuia.

Până la pensionare banii strânşi în contul fondului de pensii ales vor fi investiţi, prudenţial, de către o companie specializată, autorizată de către CSSPP. Puteţi să beneficiaţi de transferarea drepturilor dacă vă schimbaţi locul de muncă, domiciliul sau reşedinţa într-un stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European. De asemenea, puteţi verifica activul personal în orice moment. Activele strânse în contul de pensie privată pot fi moştenite.

După pensionare aveţi dreptul:

 • să utilizaţi activul personal pentru plata pensiei private;
 • Participantul are dreptul la o pensie administrată privat la data îndeplinirii condiţiilor de pensionare din sistemul public de pensii.
 • Participantul are dreptul la o pensie privată în caz de invaliditate.
 • În caz de deces al participantului, beneficiarii acestuia au dreptul la pensia privată ce i se cuvenea..

Legislatie:

 1. Lege 204/2006, norme de aplicare. Participare Facultativă Contribuţia: Maxim 15% raportat la venitul brut. Contribuţia suportată solidar de angajat şi angajator este încurajată prin deductibilitate fiscală. Pensia publică (de la stat) Pensia privată obligatorie (Pensie suplimentară) Pensia privată facultativă (Pensie suplimentară)
 2.  Aderare Pilon II – OBLIGATORIU: •Persoanele eligibile pot deveni participanţi la un Fond de Pensii Administrat Privat prin semnarea unui act individual de aderare (la contractul de societate şi la prospectul schemei de pensii private)
 3. Dacă persoanele eligibile nu semnează un act individual de aderare în termen de 4 luni de la data la care au intrat în sistemul de asigurări sociale, acestea vor fi repartizate aleatoriu la unul din Fondurile de Pensii Administrate Privat.
 4. Pensia de stat PILONUL I Pensia din sistemul PILONUL II Pensia facultativă PILONUL III ANGAJAT ANGAJATOR STATAderarea la un Fond de Pensii Administrat Privat se poate face direct la sediul Administratorului Fondului sau prin Agent de marketing/Broker de pensii private.
 5. După aderare sau repartizare, participanţii sunt obligaţi să contribuie la Fondul de Pensii Administrat şi nu se pot retrage.
 6. Ieşirea din sistemul de pensii administrate privat se realizează doar la momentul la care se naşte dreptul la pensie (ieşirea la pensie).
 7. Participantul devine proprietarul unui cont individual la Fondul de Pensii Administrat Privat.
 8.  În contul individual se vor colecta contribuţiile plătite de participant. Valoarea contribuţiilor plătite este garantată prin lege. Contul va mai putea cuprinde rezultatul investiţional ca urmare a investirii contribuţiilor participanţilor.
 9.  Participantul se poate transfera de la un Fond de Pensii Administrat Privat la altul, fără a suporta cheltuieli de transfer dacă acesta se realizează după 2 ani de la data aderării. Contribuţie netă Nivel garantat Valoare cont individual .

Alege ACUM sa faci primul pas catre pensia ta privata -APLICATIE PRACTICA

Lasă un răspuns