Asigurarea la un click distanta
Str. Energiei, Nr.32- Bacau

Pilonul III

PILONUL III

este denumirea dată sistemului de pensii facultative, administrate de companii private, sistem bazat pe conturi individuale şi aderare facultativă.

 

SCOP

COLECTARE + INVESTIRE până la 15% din venitul salarial brut lunar minim 45 RON Grad de risc MEDIU Cheltuieli suportate din contribuţia participantului: -4,85% comision de administrare; -5% penalitate de transfer dacă acesta se realizează mai devreme de 2 (doi) ani de la aderare; -Administratorul poate să nu perceapă tarife pentru servicii de informare suplimentară. Cheltuieli suportate din contribuţia participantului: -4,85% comision de administrare; -5% penalitate de transfer dacă acesta se realizează mai devreme de 2 (doi) ani de la aderare.

Participantul are dreptul la o pensie facultativă la data îndeplinirii în mod cumulativ a următoarelor condiţii: •a împlinit vârsta de 60 de ani, •au fost plătite minimum 90 de contribuţii lunare, •activul personal este cel puţin egal cu suma necesară obţinerii pensiei facultative minime prevăzute în normele ASF.

Alege ACUM sa faci al doilea  pas catre pensia ta privata -APLICA

 

PILON III

FLEXIBILITATEA PILONULUI III:

Spre deosebire de „pensiile private obligatorii” (Pilonul II), legislaţia Pilonului III nu interzice participarea la pensiile facultative în funcţie de vârstă, oricine putând contribui în sistem cu până la 15% din veniturile brute realizare lunar. Pentru a putea beneficia de o pensie facultativă, condiţiile legale impun ca fiecare participant să aibă cel puţin 90 de contribuţii lunare (nu neapărat consecutive) făcute la fond, o vârstă de cel puţin 60 de ani şi o sumă minimă acumulată.

LINIŞTE şi SIGURANŢĂ:

 • Pentru angajat, pensia privata aduce siguranţă, confort şi linişte la momentul pensionării, prin acumularea şi fructificarea contribuţiilor strânse de-a lungul vieţii, în contul/conturile personal din cadrul fondului de pensii facultative.
 • Pentru o pensie suplimentară celei de din sistemul public şi celei „obligatorii” (sistemul fondurilor de pensii administrate privat – Pilonul II) puteţi opta şi pentru o pensie facultativă.  în Pilonul III puteţi contribui cu până la 15% din salariu.

MOTIVARE A SALARIAŢILOR:

Pentru angajatori, pensia privată facultativă poate reprezenta un instrument eficient de motivare a salariaţilor şi de management al resurselor umane dar şi o soluţie avantajoasă din punct de vedere fiscal – deductibilitatea fiscală se ridică la 400 de euro/an pentru fiecare angajat şi la 400 de euro/an pentru angajator.

Companiile au acum oportunitatea de a-şi atrage angajaţii de partea lor prin oferirea de pachete de pensii private facultative (Pilonul III), pentru care beneficiază de deduceri fiscale.

PE SCURT, AVANTAJE:

În momentul în care nu mai lucrăm nu trebuie să fim nevoiţă a ne schimba radical standardul de viaţă.

Cu cât contribuţia la pensia facultativă e mai mare cu atât pensia poate fi mai mare.

•    Nu plăteşti impozit pentru contribuţie.

•    Suma cu care contribui se deduce din impozitul pe venit.

•    Eşti protejat financiar. La 60 de ani, suma acumulată în cont va fi la dispoziţia ta. La fel se va întâmpla şi în caz de invaliditate permanentă. în caz de deces, moştenitorii legali vor beneficia de banii din contul tău.

•    Ai libertate de mişcare. Tu decizi: fondul de pensii la care contribui, nivelul contribuţiei şi perioada în care o să cotizezi.

•    Siguranţa – rata de rentabilitate a fiecărui fond de pensii se compară cu rata minimă de rentabilitate a fondurilor din piaţă. Dacă un fond este sub rata minimă timp de patru trimestre consecutive, administratorul pierde autorizaţia de funcţionare, iar activele vor fi transferate altui fond. Acesta nu este singurul element de siguranţă oferit de legislaţia pensiilor private.

Alege ACUM sa faci al doilea  pas catre pensia ta privata -APLICA

Alege ACUM sa faci al doilea pas catre pensia ta privata -APLICA

 1. Aderarea la un Fond de Pensii Facultative este o opţiune individuală.
 2. Aderarea se realizează prin semnarea unui act individual de aderare la un Fond de Pensii Facultative.
 3. Participantul dobândeşte un cont individual.
 4. Contribuţia la Fondul de Pensii Facultative poate fi acordată de angajator, plătită individual de participant, sau, la acesta pot contribui atât angajatorul cât şi participantul.
 5. Participantul se poate transfera de la un Fond de Pensii Facultative la altul.
 6.  Pensia privată, produs financiar Cui ne adresăm pentru achiziţia unor produse financiare ?
 7. Cum alegem cele mai potrivite produse financiare ?
 8. Ce urmărim la achiziţia unui produs financiar ?
 9. Ce riscuri există? Ce garanţii avem?

Lasă un răspuns